Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
nl:start [2018/12/10 18:12]
Annemie Martens [Welkom op WOL.wiki - de wiki over Working Out Loud!]
nl:start [2018/12/10 18:18]
Annemie Martens [WOL-Cirkel]
Line 16: Line 16:
 ===== WOL-Cirkel ===== ===== WOL-Cirkel =====
  
-Wil je deelnemen aan een WOL Cirkel en ben je op zoek naar gelijkgestemden?​ Vul u dan in op de lijst voor [[:​en:​open:​circle-interested| Cirkel Geïnteresseerden (NL/ EN) ]].+Wil je deelnemen aan een WOL Cirkel en ben je op zoek naar gelijkgestemden?​ Vul u dan in op de lijst voor [[:​en:​open:​circle-interested|Cirkel Geïnteresseerden (NL/ EN) ]].
  
-hoeft zich overigens niet te registreren,​ maar kunt de pagina direct bewerken.+Je hoeft je overigens niet te registreren,​ maar kunt de pagina direct bewerken. 
 + 
 +===== Voor meer informatie ===== 
 + 
 +Onder [[:​material|materiaal]] vind je de cirkelgidsen en sjablonen voor de netwerklijst. 
 + 
 +Je kan ook [[:​videos|kijken]] naar filmpjes over Working Out Loud: van een korte introductie tot de keynotes die hierover gegeven werden. 
 + 
 +Luister je liever? Hier zijn een aantal goeie [[:​podcasts|]]. 
 + 
 +Er is ook veel leesvoer! We bevelen hier een aantal [[:​blogs|blogs en blog posts]] aan. Hier vind je de [[https://​annemiemartens.be|blog]] van Annemie Martens die onder andere schrijft over Working Out Loud. 
 + 
 +FIXME We hebben ook een collectie van [[:​images|images en sketchnotes]] over Working Out Loud. FIXME 
 + 
 +===== Wil je zelf inhoud creëren of bewerken in de WOL.wiki? Van harte welkom! ===== 
 + 
 +Deze wiki staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in WOL!\\ 
 +Klik in de rechterbovenhoek op "​Registreren"​ klikt. Hier kan je een account maken. Daarna kan je je eigen pagina'​s en inhoud bewerken of toevoegen.\\ 
 +Ben je niet zeker of heb je vragen? Raadpleeg dan de Wikidocumentatie van [[https://​www.dokuwiki.org/​dokuwiki#​|DokuWiki]] of vraag [[:​members:​magnus_rode|Magnus Rode]][[:​members:​magnus_rode|.]] 
 + 
 +Eerst uitproberen?​ Ga dan naar de [[:​playground:​playground|speeltuin]]. 
 + 
 +===== Wat is Working Out Loud? Een handige pitch ===== 
 + 
 +Je hebt het wellicht al gemerkt: De leermethodiek van Working Out Loud is zo eenvoudig, maar zo rijk dat je het niet uitgelegd krijgt. Met deze [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1UAr6noIPKgboo__mfBrtCc2MbZ4ShJuvTEsrSwqI9Qc/​edit?​usp=sharing|pitch]] kan je wellicht wel aan de slag! 
 + 
 +=====   =====